Νέα Αναπτυξιακής Εύβοιας

4 Νοεμβρίου, 2020

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 19.2.2 & 19.2.3 ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ» ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των εβδομήντα δύο (72) Αιτήσεων Στήριξης οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης […]
3 Νοεμβρίου, 2020

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΥΨΟΥΣ 2.115.340 ευρώ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΓ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κων. Μπαγινέτα, το, από 30/9/2020, αίτημα υπερδέσμευσης της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. για τις δράσεις ιδιωτικών […]
1 Οκτωβρίου, 2020

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης «Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της εταιρείας για την εφαρμογή του κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων για τρία έτη

  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης «Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της εταιρείας για την εφαρμογή του κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων […]
3 Σεπτεμβρίου, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στα πλαίσια του προγράμματος “Skills4Sports”

H Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δύο φυσικά πρόσωπα ΠΕ/ΤΕ ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – […]