Νέα Αναπτυξιακής Εύβοιας

4 Μαΐου, 2022

Νέα ιστοσελίδα σχετικά με το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. σας προσκαλεί να περιηγηθείτε στο δικτυακό τόπο www.evialdcn.gr που δημιούργησε και εμπλουτίζει διαρκώς με πληροφοριακό υλικό για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εμψύχωση του […]
4 Μαΐου, 2022

Νέα ιστοσελίδα σχετικά με το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER της Νότιας Εύβοιας και Σκύρου

Με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την εμψύχωση του πληθυσμού της Νότιας Εύβοιας και Σκύρου η ΟΤΔ Κοινοπραξία Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. – Ο.Α.Σ.Ε Α.Ε. ξεκίνησε τη […]
8 Απριλίου, 2022

Ενημερωτική Εκδήλωση του έργου PRO-ENERGY “Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια της Βαλκανικής Μεσογείου”

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας σας προσκαλεί στην Ενημερωτική Εκδήλωση του έργου PRO-ENERGY “Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια της Βαλκανικής Μεσογείου”. Η ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί […]
15 Φεβρουαρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRO-ENERGY (INTERREG BALKAN-MED 2014-2020)

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Πρόσκλησης  και του Παραρτήματος […]