Νέα Αναπτυξιακής Εύβοιας

2 Ιουλίου, 2020

Smart Heritage – Interreg ADRION 2014-2020: Συνεχίζεται η υλοποίηση του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος όπου η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος

            Συνεχίζεται η υλοποίηση του έργου “SMART HERITAGE”, που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Βιώσιμη Περιφέρεια) – Ειδικός Στόχος 2.1 (Προώθηση […]
24 Ιουνίου, 2020

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ» ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “ΣΥΜΠΑΝ ΕΠΕ”

Με την 15.06.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. αποφασίσθηκε η καταγγελία της από 12.02.2020 συμβάσεως με την εταιρεία «Σύμβουλοι Προγραμμάτων Ανάπτυξης ΕΠΕ», λόγω σοβαρής […]
29 Μαΐου, 2020

Ανακοίνωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αύξηση των πόρων για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα των Τοπικών προγραμμάτων του Μέτρου 19.2

Σε συνέχεια των αιτημάτων του Εθνικού Δικτύου Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) CLLD/LEADER, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και σε συνεργασία με τις Περιφέρειες της χώρας, […]