Νέα Αναπτυξιακής Εύβοιας

16 Νοεμβρίου, 2020

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Κεφαλαιοποίηση του Έργου “SMART HERITAGE” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Κεφαλαιοποίηση του Έργου “SMART HERITAGE – Sustainable management and promotion of common cultural heritage” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020 […]
9 Νοεμβρίου, 2020

Λειτουργία των γραφείων της Αναπτυξιακής Εύβοιας στο διάστημα 09/11/20 – 30/11/2020

Η Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.  σε συνέχεια της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας και διασφάλισης της υγείας των εργαζομένων και […]
6 Νοεμβρίου, 2020

ADRION 5 SENSES: Σειρά Διαδικτυακών Σεμιναρίων

  Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ADRION 5 SENSES, όπου η Αναπτυξιακή Ευβοίας συμμετέχει ως εταίρος, θα υλοποιηθούν σειρά Διαδικτυακών Σεμιναρίων (webinars) που απευθύνονται σε stake -holders του τομέα τουρισμού και  σε […]
5 Νοεμβρίου, 2020

Skills4Sports – ENI CBC MED 2014-2020: Συνεχίζεται η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος όπου η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος

                Συνεχίζεται η υλοποίηση του έργου “Skills4Sports” που εντάσσεται στον Θεματικό Στόχο A.3 (Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και καταπολέμηση […]