Νέα Αναπτυξιακής Εύβοιας

8 Δεκεμβρίου, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου – Π.Ε. Μηχανικός

H Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με Μηχανικό για  διάστημα 12 μηνών για τις ανάγκες που προκύπτουν στο έργο «Τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του […]
8 Δεκεμβρίου, 2020

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα κατάταξης στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή έργων ιδιωτικού χαρακτήρα

Η ΟΤΔ CLLD/LEADER Βόρειας & Κεντρικής Εύβοιας ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά την 1η Πρόσκληση έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του […]
25 Νοεμβρίου, 2020

Ένταξη 28 ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/LEADER “Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου” συνολικού προϋπολογισμού 5.847.660,76 €

Ένταξη 28 ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου της Κοινοπραξίας « ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Α.Ε […]