Νέα Αναπτυξιακής Εύβοιας

23 Ιουνίου, 2022

Διεξαγωγή Συμμετοχικών Εργαστηρίων στη Χαλκίδα στο πλαίσιο του έργου TANGRAM

  Την Τετάρτη 29 Ιουνίου του 2022 στις 10.30 π.μ., στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στη Λεωφόρο Χαϊνά 93, η […]
7 Ιουνίου, 2022

Με επιτυχία η έναρξη της πρώτης διασυνοριακής συνάντησης του έργου Skills4Sports στην Χαλκίδα

Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η έναρξη της συνάντησης του έργου Skills4Sports με χαιρετισμό του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας Στερεάς Ελλάδας και Προέδρου της  Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε. κυρίου […]
22 Μαΐου, 2022

Νέα εγκύκλιος OΠΕΚΕΠΕ για την Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην έκδοση νέας εγκυκλίου (αριθμ. 30760/13-05-2022) σχετική με την διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία […]
16 Μαΐου, 2022

Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3083/04-08-2021 (Β’ 3702) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4

«Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3083/04-08-2021 (Β’ 3702) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, […]