Νέα Αναπτυξιακής Εύβοιας

15 Απριλίου, 2024

Απόφαση Συγκρότησης Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ) LA261-0470276

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, […]
12 Απριλίου, 2024

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πράξεις δημοσίου […]
11 Απριλίου, 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το επιμορφωτικό σεμινάριο «Video editing και προώθηση του έργου των μουσικών καλλιτεχνών με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης»

Η Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. καλεί καλλιτέχνες και εργαζόμενους στην Πολιτιστική Δημιουργική Βιομηχανία (ΠΔΒ) και ειδικότερα από την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας για συμμετοχή […]
10 Απριλίου, 2024

Απόφαση Συγκρότησης Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ) LA261-0470461

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, […]