Νέα Αναπτυξιακής Εύβοιας

17 Δεκεμβρίου, 2022

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 1ης πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020 / LEADER Αλιείας Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας

Η ΟΤΔ/ΕΦ “Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.”, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και την αξιολόγηση αυτών και, σύμφωνα με την υπ’αρ. 69/12.12.2022 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης […]
10 Νοεμβρίου, 2022

Εσπερίδα για τη γυναικεία ενδυνάμωση και επιχειρηματικότητα

Η «Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ», σε συνεργασία με το Παράρτημα Νέας Αρτάκης της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), διοργανώνει εσπερίδα με θέμα «Γυναικεία Ενδυνάμωση & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», που […]
4 Νοεμβρίου, 2022

2η Πρόσκληση υποβολής πρότασης για δημόσιες επενδύσεις στο πρόγραμμα CLLD/LEADER Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας

  Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» ΠΑΑ 2014 – 2020, του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων […]
26 Οκτωβρίου, 2022

Ημερίδες για την καλλιέργεια τρούφας στην Βόρεια Εύβοια από την Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.

Η Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. σας προσκαλεί, στις ημερίδες που διοργανώνει στους Δήμους της Βόρειας Εύβοιας, στα πλαίσια δράσεων προβολής και εμψύχωσης του τρέχοντος LEADER, CLLD-LEADER  Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας […]