Νέα Αναπτυξιακής Εύβοιας

14 Σεπτεμβρίου, 2023

Πρόσκληση σε ημερίδα στη Λίμνη Εύβοιας

Η Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. σας προσκαλεί σε ημερίδα που διοργανώνει με τη συνεργασία της Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Στερεάς Ελλάδας και της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας […]
12 Σεπτεμβρίου, 2023

Απόφαση Συγκρότησης Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ) LA261-0460907

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, […]
30 Αυγούστου, 2023

Απόφαση Συγκρότησης Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ) LA261-0462266

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, […]
11 Αυγούστου, 2023

Τροποποίηση Αποφάσεων ένταξης 1ης πρόσκλησης δημοσίων CLLD/LEADER Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας

Εκδόθηκε η τροποποίηση των Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης έργων δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας […]