Αλιείας ΕΠΑΛΘ

14 Σεπτεμβρίου, 2021

Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα ενημέρωσης επενδυτικού κοινού στο Δήμο Ερέτριας (Πρόσκληση έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER Αλιείας Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας)

  Την Παρασκευή 10/9/20201, τα στελέχη της Αναπτυξιακής Εύβοιας βρέθηκαν στον Δήμο Ερέτριας και παρουσίασαν το περιεχόμενο της πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ […]
10 Σεπτεμβρίου, 2021

Το πρόγραμμα των ημερίδων ενημέρωσης σε όλη την Εύβοια για το CLLD/Leader Αλιείας

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. θα πραγματοποιήσει ημερίδες ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού στο πλαίσιο των προσκλήσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 -2020 για […]
30 Αυγούστου, 2021

1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο του CLLD/LEADER αλιείας Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ […]
4 Αυγούστου, 2021

Προδημοσίευση πρόσκλησης ιδιωτικών έργων CLLD / LEADER Αλιείας Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3:  Άρ. 63 […]
25 Φεβρουαρίου, 2021

Εντός Μαρτίου η δημοσίευση της πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020 Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών»» για τα προγράμματα CLLD-LEADER της ΠΕ Ευβοίας

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την προσεχή δημοσίευση πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020», προτεραιότητα […]
Μετάβαση στο περιεχόμενο