Αλιείας ΕΠΑΛΘ

31 Ιανουαρίου, 2023

Απόφαση Ένταξης & προετοιμασία έκδοσης απόφασης χρηματοδότησης για ιδιωτικές επενδύσεις του CLLD/LEADER Αλιείας Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας

Με την υπ’ αριθμ. 2301.X.0024/31-01-2023 απόφαση ένταξης ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης 86 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και ειδικότερα […]
17 Δεκεμβρίου, 2022

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 1ης πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020 / LEADER Αλιείας Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας

Η ΟΤΔ/ΕΦ “Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.”, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και την αξιολόγηση αυτών και, σύμφωνα με την υπ’αρ. 69/12.12.2022 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης […]
22 Αυγούστου, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020 / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Η ΟΤΔ/ΕΦ “Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.” σας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο […]
27 Οκτωβρίου, 2021

Παράταση μέχρι 15/12 για την υποβολή προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο του CLLD/LEADER Αλιείας Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας

Η Αναπτυξιακή Εύβοιας ανακοινώνει την τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020», Προτεραιότητα 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ […]
14 Οκτωβρίου, 2021

Νέες ενημερωτικές ημερίδες CLLD/LEADER Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας στην Βόρεια Εύβοια

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., στο πλαίσιο του αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος  και αιτημάτων για την επανάληψη ενημερωτικών ημερίδων στους πυρόπληκτους δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – […]
24 Σεπτεμβρίου, 2021

Αυξημένο ενδιαφέρον στις ενημερωτικές ημερίδες της Αναπτυξιακής Εύβοιας

Η Αναπτυξιακή Εύβοιας πραγματοποίησε, έως τώρα, 9 συνολικά ενημερωτικές ημερίδες σχετικά με την πρόσκληση έργων ιδιωτικού χαρακτήρα με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ […]
Μετάβαση στο περιεχόμενο