Αναπτυξιακή Εύβοιας

Η Εταιρεία «Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε» Ιδρύθηκε το 1996, (ΦΕΚ 6032/30-08-96), από τη τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων του νομού Εύβοιας, μέσα από δραστηριότητες και ενέργειες που
συμβάλουν στη δημιουργία πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και συνεργασιών που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Νομού Εύβοιας.

συνέχεια…

Επιχειρηματικότητα & Απασχόληση

Η Αναπτυξιακή Εύβοιας ως ένας σημαντικός επιχειρησιακός πυλώνας εφαρμογής αναπτυξιακών πολιτικών παρακολουθεί, ενημερώνει και συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση προγραμμάτων που ενθαρρύνουν και ενισχύουν προσπάθειες ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και βελτίωσης των συνθηκών της τοπικής αγοράς εργασίας που αξιοποιούν το δυναμικό της Εύβοιας.

Το έργο μας

Η Αναπτυξιακή έχει συνεργαστεί με πλήθος δημόσιων φορέων για την επιτυχή ολοκλήρωση διάφορων έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται το Υπουργείο Ανάπτυξης και πολλές υπηρεσίες της Ν.Α. Εύβοιας. Η δραστηριοποίηση της Εταιρίας κατά την λειτουργία τα τελευταία χρόνια είχε αποτελέσματα υψηλής επιστημονικής επάρκειας και παρείχε ευκαιρίες απασχόλησης σε πλήθος επιστημόνων, ιδιαίτερα από την Εύβοια.

συνέχεια…

Διακρατικά Διατοπικά Προγράμματα

Η Αναπτυξιακή Εύβοιας υλοποιεί ή συμμετέχει σε προγράμματα με φορείς από άλλες περιοχές ή κράτη που έχουν ως στόχο την αναγνώριση, άντληση και μεταφορά καλών πρακτικών οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της συμβολής παραγόντων όπως ο πολιτισμός και το περιβάλλον στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πορείας της Εύβοιας.

.

.

.

Νέα-Ανακοινώσεις

Συστηματική ροή πληροφοριών με σκοπό την ενημέρωση του πληθυσμού της Εύβοιας για σημαντικές εξελίξεις που τους ενδιαφέρουν και σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Αναπτυξιακής Εύβοιας και των προγραμμάτων που υλοποιεί.

συνέχεια…

CLLD/Leader 2014-2020

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Εύβοιας συνεχίζει να στηρίζει ιδιωτικές επενδυτικές πρωτοβουλίες και έργα δημοσίου χαρακτήρα στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, στα πλαίσια του προγράμματος CLLD/LEADER έχοντας ως κυρίαρχο στόχο την καθιέρωση της περιοχής ως έναν τόπο ιδιαίτερης αξίας που αναπτύσσεται εξισορροπώντας νησιωτικές, ηπειρωτικές και περιαστικές επιρροές.

συνέχεια…

Αναπτυξιακή Εύβοιας

Η Εταιρεία «Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε» Ιδρύθηκε το 1996, (ΦΕΚ 6032/30-08-96), από τη τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων του νομού Εύβοιας, μέσα από δραστηριότητες και ενέργειες που
συμβάλουν στη δημιουργία πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και συνεργασιών που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Νομού Εύβοιας.

συνέχεια…

Επιχειρηματικότητα & Απασχόληση

Η Αναπτυξιακή Εύβοιας ως ένας σημαντικός επιχειρησιακός πυλώνας εφαρμογής αναπτυξιακών πολιτικών παρακολουθεί, ενημερώνει και συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση προγραμμάτων που ενθαρρύνουν και ενισχύουν προσπάθειες ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και βελτίωσης των συνθηκών της τοπικής αγοράς εργασίας που αξιοποιούν το δυναμικό της Εύβοιας.

Το έργο μας

Η Αναπτυξιακή έχει συνεργαστεί με πλήθος δημόσιων φορέων για την επιτυχή ολοκλήρωση διάφορων έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται το Υπουργείο Ανάπτυξης και πολλές υπηρεσίες της Ν.Α. Εύβοιας. Η δραστηριοποίηση της Εταιρίας κατά την λειτουργία τα τελευταία χρόνια είχε αποτελέσματα υψηλής επιστημονικής επάρκειας και παρείχε ευκαιρίες απασχόλησης σε πλήθος επιστημόνων, ιδιαίτερα από την Εύβοια.

συνέχεια…

Διακρατικά Διατοπικά Προγράμματα

Η Αναπτυξιακή Εύβοιας υλοποιεί ή συμμετέχει σε προγράμματα με φορείς από άλλες περιοχές ή κράτη που έχουν ως στόχο την αναγνώριση, άντληση και μεταφορά καλών πρακτικών οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της συμβολής παραγόντων όπως ο πολιτισμός και το περιβάλλον στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πορείας της Εύβοιας.

.

.

.

Νέα-Ανακοινώσεις

Συστηματική ροή πληροφοριών με σκοπό την ενημέρωση του πληθυσμού της Εύβοιας για σημαντικές εξελίξεις που τους ενδιαφέρουν και σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Αναπτυξιακής Εύβοιας και των προγραμμάτων που υλοποιεί.

συνέχεια…

CLLD/Leader 2014-2020

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Εύβοιας συνεχίζει να στηρίζει ιδιωτικές επενδυτικές πρωτοβουλίες και έργα δημοσίου χαρακτήρα στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, στα πλαίσια του προγράμματος CLLD/LEADER έχοντας ως κυρίαρχο στόχο την καθιέρωση της περιοχής ως έναν τόπο ιδιαίτερης αξίας που αναπτύσσεται εξισορροπώντας νησιωτικές, ηπειρωτικές και περιαστικές επιρροές.

συνέχεια…