Νέα Αναπτυξιακής Εύβοιας

24 Ιουνίου, 2020

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ» ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “ΣΥΜΠΑΝ ΕΠΕ”

Με την 15.06.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. αποφασίσθηκε η καταγγελία της από 12.02.2020 συμβάσεως με την εταιρεία «Σύμβουλοι Προγραμμάτων Ανάπτυξης ΕΠΕ», λόγω σοβαρής […]
29 Μαΐου, 2020

Ανακοίνωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αύξηση των πόρων για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα των Τοπικών προγραμμάτων του Μέτρου 19.2

Σε συνέχεια των αιτημάτων του Εθνικού Δικτύου Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) CLLD/LEADER, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και σε συνεργασία με τις Περιφέρειες της χώρας, […]
15 Μαΐου, 2020

Συνεδρίασε η ΕΔΠ του προγράμματος LEADER/CLLD Νότιας Εύβοιας & Σκύρου

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11/05/2020 η συνεδρίαση της ΕΔΠ του προγράμματος LEADER/CLLD Νότιας Εύβοιας & Σκύρου της κοινοπραξίας των εταιριών “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ […]
11 Μαΐου, 2020

Νέα παράταση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων μέχρι Παρασκευή 15-05-2020 (1η πρόσκληση ιδιωτικών της υπόδρασης 19.2 του CLLD/LEADER Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας)

Σε συνέχεια του μεγάλου πλήθους των αιτημάτων για αλλαγή-παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων και των διευκρινίσεων, στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης των ιδιωτικών […]