ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)

AttachmentSize
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΜΕ1 CLLD-LEADER-ΑΝ ΕΥΒΟΙΑ.pdf467.01 KB
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΜΕ2 CLLD-LEADER ΑΝ ΕΥΒΟΙΑ.pdf476.45 KB
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΜΕ3- CLLD-LEADER ΑΝ ΕΥΒΟΙΑ.pdf468.09 KB
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΜΕ4- CLLD-LEADER ΑΝ ΕΥΒΟΙΑ.pdf482.48 KB
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΜΕ5 CLLD-LEADER-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ.pdf466.13 KB