Η Εταιρεία «Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε» Ιδρύθηκε το 1996, (ΦΕΚ 6032/30-08-96), από τη τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων του νομού Εύβοιας, μέσα από δραστηριότητες και ενέργειες που συμβάλουν στη δημιουργία πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και συνεργασιών που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Νομού Εύβοιας. Εδρεύει στη Χαλκίδα, διοικείται από εννιαμελές Δ.Σ. Διαθέτει γραφεία επί της Λεωφόρου Χαϊνά 93 (Διοικητήριο περιφερειακής ενότητας Ευβοίας) στη Χαλκίδα.