21 Απριλίου, 2020

Νέο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., Skills4Sports Increasing the Employability of NEETs by tackling the skills gap for the Sports Sector

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. είχε καταθέσει πρόταση στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENI CBC MED, ως επικεφαλής σε συνεργασία με άλλους 11 εταίρους από 8 Μεσογειακές Χώρες, για […]