ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο