ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο