Έγκριση Τοπικού Προγράμματος Leader Αλιείας 2021-2027 για την αλιευτική ζώνη Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας

Μετάβαση στο περιεχόμενο