2η Πρόσκληση υποβολής πρότασης για ιδιωτικές επενδύσεις στο πρόγραμμα CLLD/LEADER Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας (Ορθή επανάληψη – 19/07/2023)

Μετάβαση στο περιεχόμενο