Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για την 1η Πρόσκληση ιδιωτικών έργων CLLD / LEADER Αλιείας της Κεντρικής και Βόρειας Ευβοίας, της Αναπτυξιακής Εύβοιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο