Η Αναπτυξιακή Ευβοίας διοργάνωσε με επιτυχία το Τελικό Συνέδριο του Έργου SMART Heritage

Μετάβαση στο περιεχόμενο