Παράταση μέχρι 15/12 για την υποβολή προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο του CLLD/LEADER Αλιείας Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο