Συνεχίζεται η υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα για την πρόσκληση του CLLD/LEADER αλιείας Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο