Αλλαγή ημερομηνίας της ημερίδας στην Ν. Αρτάκη – Το ανανεωμένο πρόγραμμα ημερίδων