Οδηγίες και έντυπα δικαιούχων κατά την υλοποίηση ιδιωτικών έργων, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο