Αποφάσεις ένταξης Δημοσίων επενδύσεων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου για το υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 -2020.

Μετάβαση στο περιεχόμενο