Εντός Μαρτίου η δημοσίευση της πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020 Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών»» για τα προγράμματα CLLD-LEADER της ΠΕ Ευβοίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο