Ενίσχυση 84 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του CLLD/LEADER στο σκέλος του ΠΑΑ 2014-2020 στην ΠΕ Ευβοίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο