Ένταξη 53 ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο του CLLD/LEADER Βόρειας & Κεντρικής Ευβοίας της Αναπτυξιακής Εύβοιας, συνολικού προϋπολογισμού 8.076.967,30 ευρώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο