Διεξαγωγή του Τελικού Συνεδρίου του έργου ADRION 5 SENSES