Με ταχύτητα οι χωροταξικές ρυθμίσεις για την θεσμοθέτηση Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας Βόρειου και Νότιου Ευβοϊκού

Μετάβαση στο περιεχόμενο