Μεταφορά πόρων 2,2 εκ ευρώ από το υπομέτρο 4.2 στα τοπικά πρόγραμματα CLLD-LEADER της Π.Ε. Ευβοίας για την υλοποίηση του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

Μετάβαση στο περιεχόμενο