Ανακοίνωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αύξηση των πόρων για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα των Τοπικών προγραμμάτων του Μέτρου 19.2

Μετάβαση στο περιεχόμενο