Νέο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., Skills4Sports Increasing the Employability of NEETs by tackling the skills gap for the Sports Sector

Μετάβαση στο περιεχόμενο