Υπογράφηκε η σύμβαση χρηματοδότησης και το εταιρικό συμφωνητικό για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα διακρατικό πρόγραμμα TANGRAM

Μετάβαση στο περιεχόμενο