Η Αναπτυξιακή Εύβοιας στην 1η συνάντηση εταίρων στο πλαίσιο του PRO-ENERGY