Η Αναπτυξιακή Ευβοίας συμμετείχε στην 1η συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος SMART HERITAGE.

Μετάβαση στο περιεχόμενο