Παρουσιάση του προγράμματος “Οιδίπους Πολιτιστική Διαδρομή”