Πρόσκληση για σύμβαση μίσθωσης έργου στην Αναπτυξιακή Ευβοίας

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)

σχετικά έγγραφα 1
σχετικά έγγραφα 2
σχετικά έγγραφα 3
σχετικά έγγραφα 4
σχετικά έγγραφα 5

Μετάβαση στο περιεχόμενο