Διοίκηση και Στελέχωση

1. Κούκουζας Ευάγγελος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Γαλάνης Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Πατσιούρας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Μέλος του Δ.Σ.
4. Κώσταρος Χαράλαμπος, Δημοτικός Σύμβουλος & Εκπρόσωπος ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, Μέλος του Δ.Σ.
5. Τζαβάρας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος ΕΑΣ Ευβοίας, Μέλος του Δ.Σ.
6. Σταματίου Σπυρίδων, Μέλος του Δ.Σ.
7. Κοτρογιάννης Ιωάννης, Μέλος του Δ.Σ.
8. Βαρελάς Βασίλειος, Μέλος του Δ.Σ.
9. Παπαδιώτης Αθανάσιος, Μέλος του Δ.Σ.

 

Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα γραφεία επί της Λ Χαϊνά 93 στη Χαλκίδα & απασχολεί συνολικά 13 στελέχη (συμβάσεις εργασίας & έκτακτο προσωπικό για τα προγράμματα με ΣΜΕ). Eπίσης συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο εξωτερικών συμβούλων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε ανέρχεται σε 510.145,23€ και κατανέμεται σε 174.111 ονομαστικές μετοχές (Φ.Ε.Κ 3613/20-5-2009) , συμμετέχουν ορισμένοι από τους πλέον σημαντικούς φορείς που εκπροσωπούν δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα της περιοχής.

Οι φορείς αυτοί είναι: