Νέα Αναπτυξιακής Εύβοιας

Νοέμβριος 21, 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πράξη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Development»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «Development» ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΟ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ […]
Νοέμβριος 21, 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην πράξη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε» ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δίκτυο […]
Ιούνιος 23, 2014

Πρόσκληση των μετόχων

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την υπ Αριθμ.149/30-4-2014 απόφαση του, καλεί τους Μετόχους της εταιρείας σε […]
Ιούνιος 18, 2014

MED-ROUTE – Σεμινάριο

Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Σεμινάριο για την Ανάπτυξη και Προώθηση του Θεματικού Τουρισμού μέσω ΤΠΕ, στο πλαίσιο του έργου «MED-ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and […]