Νέα Αναπτυξιακής Εύβοιας

17 Μαΐου, 2023

Αρχεία και οδηγίες Υλοποίησης Πράξεων για ιδιωτικές επενδύσεις του ΕΠΑΛΘ (CLLD/Leader Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας)

Οι δικαιούχοι μετά την Απόφαση Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης μπορούν να υποβάλουν αίτηση πληρωμής ή τροποποίησης καθώς επίσης και να αιτηθούν χορήγηση προκαταβολής ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ ακολουθώντας […]
3 Μαρτίου, 2023

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός: Δράσεις δημοσιότητας / marketing της «Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

Δράσεις δημοσιότητας / marketing της «Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής», που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5164853 Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός […]
31 Ιανουαρίου, 2023

Απόφαση Ένταξης & προετοιμασία έκδοσης απόφασης χρηματοδότησης για ιδιωτικές επενδύσεις του CLLD/LEADER Αλιείας Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας

Με την υπ’ αριθμ. 2301.X.0024/31-01-2023 απόφαση ένταξης ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης 86 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και ειδικότερα […]
25 Ιανουαρίου, 2023

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός: Δράσεις δημοσιότητας / marketing της «Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

Δράσεις δημοσιότητας / marketing της «Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής», που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5164853 Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός […]