Νέα Αναπτυξιακής Εύβοιας

Νοέμβριος 21, 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην πράξη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε» ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δίκτυο […]
Ιούνιος 23, 2014

Πρόσκληση των μετόχων

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την υπ Αριθμ.149/30-4-2014 απόφαση του, καλεί τους Μετόχους της εταιρείας σε […]
Ιούνιος 18, 2014

MED-ROUTE – Σεμινάριο

Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Σεμινάριο για την Ανάπτυξη και Προώθηση του Θεματικού Τουρισμού μέσω ΤΠΕ, στο πλαίσιο του έργου «MED-ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and […]
Μάρτιος 21, 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ MED ROUTE – Πρόσκληση για Συμμετοχή στην Αξιολόγηση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Πρόσκληση για Συμμετοχή στην Αξιολόγηση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας/Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «MED-ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and Culture» του προγράμματος σχετικά […]