Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.

3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93, 34100 Χαλκίδα - Εύβοια
(Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας)


Τηλ. 2221026626, 2221089706
Φαξ: 2221077747, 2221036040, 2221353450

Email: info@anevia.gr