Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε στο πλαίσιο της υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος του άξονα 4 του Προγράμματος LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (LEADER - ΑΛΙΕΙΑΣ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ - κατακύρωση από 14-6-2012...
Περισσότερα