Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. καλεί ενδιαφερόμενους εκπροσώπους φωτογραφικών ομάδων (ομίλων, συλλόγων, εταιρειών, κλπ) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Κεντρικής Εύβοιας, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε δράσεις του προγράμματος LEADER.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διατοπικής συνεργασίας «Νήσων Περίπλους» στην οποία η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε συμμετέχει ως εταίρος, θα πραγματοποιηθεί διήμερη συνάντηση δικτύωσης με θέμα “Ο ρόλος της φωτογραφίας στην ανάδειξη του πολιτισμού των νησιωτικών περιοχών” στη Ρόδο με εκπροσώπους από όλες τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας.
Δικτύωση των Φωτογραφικών ομάδων από όλες τις περιοχές και η Ανάδειξη – διατήρηση του πολιτισμού (π.χ. τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομία) των νησιών μας μέσω της φωτογραφίας
Στόχος: σύνδεση της φωτογραφίας με την προώθηση τοπικών προϊόντων και διαφήμισης των νησιών.
Απευθύνεται σε ερασιτέχνες φωτογράφους οι οποίοι θα «καταρτιστούν» συμμετέχοντας στα θεματικά workshops τα οποία θα πραγματοποιηθούν από επαγγελματίες.

Περισσότερα...