Διοίκηση και Στελέχωση

1. Κούκουζας Βαγγέλης , Περιφερειακός Σύμβουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.,
2. Μηλίδου Αφροδίτη, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,
3. Βαρδακώστας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Μέλος του Δ.Σ.,
4. Παπαδιώτης Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Μέλος του Δ.Σ.,
5. Καρκαντελίδης Διαμαντής , Εκπρόσωπος ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, Μέλος του Δ.Σ.,
6. Κελαιδιτης Γιωργος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Μέλος του Δ.Σ.,
7. Κούπριζας Βασίλειος, Μέλος του Δ.Σ.,
8. Σταματίου Σπυρίδων, Εκπρόσωπος ΕΑΣ Ευβοίας, Μέλος του Δ.Σ.,
9. Χατζηνικολής Ζαχαρίας, Περιφερειακός Σύμβουλος Μέλος του Δ.Σ.,

 

Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα γραφεία επί της Λ Χαϊνά 93 στη Χαλκίδα & απασχολεί συνολικά 13 στελέχη (συμβάσεις εργασίας & έκτακτο προσωπικό για τα προγράμματα με ΣΜΕ) επίσης συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο εξωτερικών συμβούλων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε ανέρχεται σε 510.145,23€ και κατανέμεται σε 174.111 ονομαστικές μετοχές (Φ.Ε.Κ 3613/20-5-2009) , συμμετέχουν ορισμένοι από τους πλέον σημαντικούς φορείς που εκπροσωπούν δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα της περιοχής.

Οι φορείς αυτοί είναι: